Home & About LGRP‎ > ‎The Tests‎ > ‎

De Tests

soorten tests:
A/ testen voor gitaristen ( blind en niet blind ) 
B/ testen voor publiek (blind) 
 tijdens cordefactum
C/ fysische testen op onderdelen van de gitaren en op de besnaarde gitaren
       

A/
tests voor de gitarist en de luisteraar
Doel:
Het doel van het project (en dus ook van de tests) is te onderzoeken  (dmv vergelijkend onderzoek)  of gitaren gebouwd met tropische houtsoorten (T) kunnen onderscheiden worden van  de Leonardo project gitaren gebouwd met niet-tropische-niet-gangbare houtsoorten (L)  en welke van beide eventueel de voorkeur draagt bij  spelers en luisteraars.
We testen ook of er esthetische voorkeuren zijn en of die invloed hebben op klankbeoordeling
(vooroordelen ivm met tropisch/niet tropisch ? )Data-verzameling
Om een brede en overtuigende verzameling aan data en test-resultaten te bekomen zijn er 
1- verschillende testmethodes 
2- verschillende gitaren 
3- verschillende gitaristen die dezelfde tests doen 


Data-verzameling / Methodiek
In de onderzoeksmethodologie werkt men zowel met ‘gesloten’ als met ‘open vragen’.
Bij een open vraag kan de respondent volledig vrij een antwoord invullen.
Bij een gesloten vraag kan je als respondent alleen kiezen tussen vooraf bepaalde mogelijkheden.
Er is ook een mengvorm. Daarbij kan de respondent kiezen uit enkele vaste keuzes en een veld  waarin hij zelf iets kan invullen.
Gesloten vragen: probleem van interpretatie, subjectiviteit, misverstanden, begrippen niet relevant voor respondent, niet altijd betrouwbaar,.... 
Voordeel:snelle data-verwerking
Open vragen: beste garantie op relevante, neutrale antwoorden. Nadeel is de data niet uniform zijn en moeilijker te verwerken ( ook in tijd ). Daarom minder toegepast.
In onze tests zullen we zowel gesloten als open vragen gebruiken


Overzicht van de A-tests voor gitarist en 1 luisteraar

Deel 1:  per PAREN, beoordeling per 2 gitaren ( één tropische, één Leo ) / BLIND

Deel 2:  per GROEP van 5 gitaren. Deze test is opgesplitst in verschillende delen:
 
          2.1: BLIND
          2.1.1 beoordeling klank via gesloten vraag ( zeer goed, goed, middelmatig, slecht, zeer slecht )
          2.1.2 beoordeling klank via open vraag ( waarom kies je deze gitaar als de beste, in eigen woorden uitleggen)
       
          2.2: NIET BLIND
          2.2.1: beoordeling esthetiek
                 2.2.1.1 via gesloten vraag
                 2.2.1.2 via open vraag
          2.2.2: beoordeling klank
                 2.2.2.1 via gesloten vraag
                 2.2.2.2 via open vraagVoorbereiding gitarist (+ vriend)
- De tester/gitarist krijgt op voorhand een brief met daarin de bedoeling van de tests en de procedures.
- Er wordt hem/haar gevraagd een ‘vriend(in)’ of kennis mee te brengen met oren aan zijn/haar lijf,
   verder benoemd als 'luisteraar'
- Bedoeling is dat de luisteraar mee beoordeeld voor dezelfde tests als gitarist.


Te communiceren aan de tester ivm de A-tests

BESTE,
- Heel het testprogramma willen we laten uitvoeren door 3 gitaristen voor Steel-string en  3 gitaristen voor klassieke gitaar.
- Bij het publiceren van het onderzoek worden test-resultaten niet gelinkt aan de naam van de gitarist/tester of de
   vriend/luisteraar.
- We spreken dan alleen van gitarist Y en X.... vonden dat....  / luisteraar Z ...
- We publiceren wel dat je als gitarist/tester meewerkte aan het onderzoek (indien dat goed is). Idem voor de
   luisteraar.
- Naast de tests die hieronder beschreven zijn zullen we tijdens het Cordefactum Festival ( www.cordefactum.be)
   ook nog een luistertest doen voor publiek ( 30 à 50 luisteraars die de gitarist+gitaar niet kunnen zien).
- Het zou leuk zijn mocht je als luisteraar hier kunnen en willen aan deelnemen, dan beoordeel je dezelfde gitaren
   vanuit een andere hoek.
- Juiste data en uren worden nog afgesproken.

Test-procedures 
Deel 1
- Je wordt geblinddoekt (lasbril) / Luisteraar kan de gitaar ook niet zien.
- Je krijgt 2 gitaren na mekaar te bespelen (paar).
- Tijdslimiet: 1 minuut effectief spelen per paar. ( 30 sec. per gitaar )
- Dan geef je een beoordeling per paar:  WELKE  VAN DE 2 IS DE BESTE ? Nr 1 of Nr 2 ? 
   ‘Geen specifieke voorkeur’ kan ook.
- Eerst geeft de ‘luisteraar’ schriftelijk zijn beoordeling (kruisje zetten op lijst).
- Daarna geef jij mondeling de beoordeling aan een medewerker die voor jou de score invult.
- Elke gitaar wordt aangegeven en weggenomen door een medewerker.  Je mag er niet aan
   voelen (aan de gitaar). Enkel spelen. Handen direct op de snaren dus.
- Muziekstuk :  Je bereid ± 30sec testmuziek voor. In die 30 sec. kan er van alles
   zitten  (van hoog naar laag, solo-rifjes, akkoorden-reeksen, luid/stil. De testmuziek kan dus bestaan uit 'losse'
   stukjes die na mekaar gespeeld worden. Bedoeling is dat je binnen die minuut de klank zo goed en
   breed mogelijk  kan beoordelen. Let erop dat de muziek makkelijk uit te voeren is zodat je je op de klank kan concentreren.
   Hou het eenvoudig en test op voorhand uw muziek onder blinde omstandigheden zodat je er een comfortabel gevoeld
   bij krijgt.
- Op die manier beoordeel je ongeveer 11 à 16 paren.
- In die paren zitten 3 groepen van verschillende modellen.  We verwittigen als we van groep/model wisselen.
   (enkel van toepassing voor steel-string/ klassieke gitaren werken met één model))

- Kort pauzeren tussen de paren is mogelijk. Bedoeling is dat alles rustig verloopt. Geen stress !

 Tussen TEST 1 en TEST 2 is er een langere pauze al naar geland de behoefte.

Deel 2
Inleiding / Stel je voor:
- Je bent in een gitaarwinkel en je wil een nieuwe gitaar kopen en je kiest uit 5 gitaren. 
- Je test ze eerst alle 5 met hetzelfde muziekstukje.
- Daarna herneem je bepaalde gitaren om uw keuze en beoordeling uit te puren:
- deze wil ik absoluut hebben! ( zeer goed )
- deze eventueel ook ( goed )
- deze is twijfelachtig ( middelmatig)
- deze wil ik niet ( slecht )
- deze, daar denk ik zelfs niet aan ( zeer slecht )

2.1/ Blind,
- Je wordt geblinddoekt (lasbril). /  Luisteraar kan de gitaar ook niet zien. 
- Je krijgt een groep van 5 gitaren te bespelen.
- Elke gitaar wordt aangegeven en weggenomen door een medewerker. Je mag er niet aan voelen.
- Tijdslimiet: 30 sec. effectief spelen per gitaar. 
- Bij de eerste gitaar geef je mondeling één van de 5 mogelijke scores:
   Zeer goed / Goed / Middelmatig / Slecht / Zeer Slecht /  
- Idem voor de 4 volgende gitaren.
- Verschillende gitaren kunnen eenzelfde beoordeling toegekend krijgen.
- Muziekstuk: dezelfde testmuziek voor alle gitaren
  (zoals in test 1 maar de gekozen testmuziek mag verschillen van die in test 1 )

2.2Blind
Na de eerste groep van 5 gitaren getest te hebben kan je aansluitend en naar keuze één of meerdere gitaren terugvragen en bespelen om je mening bij te stellen. VB: geef mij nr 3 nog eens, nr 1 nog eens... 
- Muziekstuk: je bent nu VRIJ in het kiezen van de testmuziek, al naar gelang het instrument jou inspireert!
- Tijdslimiet:  ± 7 minuten per groep van 5 gitaren. 
- Je geeft nu ook aan ( mondeling) waarom je de beste gitaar de beste vindt
- Op die manier zijn er verschillende groepen van 5 gitaren te beoordelen.
- Tussen de groepen kan er op jouw vraag gepauzeerd worden.

Deel 3
Esthetiek
- Elke gitaar wordt aangegeven en weggenomen door een medewerker. ( eerst bijzitter die noteert)
- Je mag er nu aan voelen en de gitaar goed bekijken.
- Je geeft per gitaar EERST een score voor esthetiek:  Zeer mooi / Mooi / Gewoon / Niet zo mooi /
- Tijdslimiet 1 minuut per gitaar voor beoordeling esthetiek. 

Deel 4
Parentest NIET BLIND
Dezelfde test als deel 1 maar deze keer niet blind.
Je krijgt dezelfde paren te bespelen maar in een andere volgorde.